E316 - Natriumisoascorbaat

Functies: Antioxidant

Natriumerythorbaat is het natriumzout van erythorbinezuur. Erythorbinezuur is een isomeer van ascorbinezuur en heeft dezelfde werking. Omdat het goedkoper is wordt het vaak in plaats van ascorbaat of ascorbinezuur gebruikt in vleesproducten. Het verschil tussen erythorbinezuur en ascorbinezuur zit in de hydroxylgroep in de zijketen die het dichtst bij de ring ligt. De stereochemie rond het koolstofatoom is gespiegeld. Het koolstofatoom in erythorbinezuur heeft daar de R-configuratie, in ascorbinezuur treedt op die plaats de S-configuratie op. - Wikipedia

Risico van overmatig gebruik

EFSA evaluatie: Scientific Opinion on the re‐evaluation of erythorbic acid -E 315- and sodium erythorbate -E 316- as food additives (2016/01/20)

Geen of zeer laag risico van overmatig gebruik
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat er geen bevolkingsgroep is, waarvan meer dan 5% van de leden het risico loopt meer te consumeren dan de aanvaardbare dagelijkse inname van E316 - Natriumisoascorbaat.

Je kan door de producten met het voedseladditief E316 - Natriumisoascorbaat bladeren om je blootstelling er aan te bepalen. Zie de lijst van producten met E316 - Natriumisoascorbaat hieronder.

Namen: Erythorbate de sodium, Isoascorbate de sodium

Permanente link naar deze resultaten, deelbaar via e-mail of de sociale media