E570 - Vetzuren

Vetzuren zijn organische carbonzuren met een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep -COOH-. Het kleinste vetzuur is propionzuur. Vetzuren zitten in vetten en in de fosfolipiden in celmembranen. Vet is een verbinding van glycerol en drie vetzuren. Enkele bekende vetzuren zijn palmitinezuur, stearinezuur, oliezuur, linolzuur en arachidonzuur. - Wikipedia

Namen: Acide stéarique, Stéarine, acides gras, Acide octanoïque, Acide décanoïque, Acide dodécanoïque, Acide tétradécanoïque, Acide hexadécanoïque, Acide octadécanoïque, Acide cis-9-octadécénoïque