E919 - Nitrosylchloride

Additief: E919 - Nitrosylchloride

Nitrosylchloride is een gas met de chemische formule NOCl. Het is een ontbindingsproduct van koningswater. Chemisch gezien is het het zuurchloride van salpeterigzuur. Het is een geel gas met een sterke geur, en is 2‚3 keer zwaarder dan lucht. Het heeft een relatief hoog kookpunt -−5‚6 °C- en de kritische temperatuur is 168 °C. Nitrosylchloride is een sterk reactief gas, dat hevig reageert met water waarbij giftige en bijtende gassen gevormd worden -waterstofchloride, stikstofoxiden-. Het is een sterk bijtend gas dat de ogen, huid en ademhalingsorganen aantast en dat longoedeem kan veroorzaken. Het tast ook metalen aan. Het is een sterke oxidator. - Wikipedia

1 product: