E942 - Distikstofoxide

Additief: E942 - Distikstofoxide

Functies: Antioxidant, Drijfgas

Distikstof-mono-oxide, voorheen stikstofoxidule, triviale naam lachgas, is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N2O. Lachgas is een anesthetisch gas, dat wordt gebruikt bij verdovingen, maar het wordt ook gebruikt in motoren om het motorvermogen te verhogen. In de atmosfeer is lachgas een broeikasgas. Het is een kleurloos gas met een licht zoete smaak en geur. Het is zelf niet brandbaar maar is wel een krachtige oxidator en kan dus ook verbranding van brandbare stoffen versterken. Het kan worden gemaakt in het laboratorium door verwarming van ammoniumnitraat in een vuurvaste reageerbuis voorzien van een gasopvangsysteem. Eerst komt daarbij ammoniakgas en waterstofnitraat vrij, maar door opvang onder water door waterverdringing, ontstaat lachgas. N H 4 N O 3 → N H 3 + H N O 3 → N 2 O + 2 H 2 O {\displaystyle \mathrm {NH_{4}NO_{3}\rightarrow NH_{3}+HNO_{3}\rightarrow N_{2}O+2H_{2}O} } Bij inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die enigszins lijkt op dronkenschap. Het gas bestaat uit lineaire N-N-O-moleculen, die iso-elektronisch zijn met CO2, NO2+ en N3−. Lachgas kan op verschillende wijzen bereid worden, bijvoorbeeld uit ontleding van nitraten of van hyposalpeterigzuur: H 2 N 2 O 2 → N 2 O + H 2 O {\displaystyle \mathrm {H_{2}N_{2}O_{2}\rightarrow N_{2}O+H_{2}O} } . - Wikipedia

Namen: Protoxyde d'azote, oxyde nitreux, hémioxyde d'azote, gaz hilarant, N2O, Oxyde de diazote