กล้วยปิ้ง - Product

กล้วยปิ้ง - Product

Volledige grootte

Dit bestand is geüpload naar product กล้วยปิ้ง - 7Fresh - 135g en valt onder de licentie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Originele foto)

Naamsvermelding: foto van met aanvullende wijzigingen van bank-pc per Open Food Facts