Toulouse (Haute-Garonne, France) / Europese Unie

Verpakkingstad: Toulouse (Haute-Garonne, France)
Herkomst van de ingrediënten: Europese Unie

Producten verpakt in de stad Toulouse (Haute-Garonne, France) - Producten waarvan de ingrediënten afkomstig zijn uit Europese Unie